Koronavirusi: Të drejtat e juaja si punëmarrës/e

Të drejtat e punëmarrësve vlejnë edhe gjatë një krize mjekësore. Më poshtë janë disa informacione të dobishme.

Heqja e shumë masave mbrojtëse

Më 16 shkurt 2022, Këshilli Federal i Zvicrës vendosi të heqë shumë masa mbrojtëse.

Informatat aktuale

Shkarko dokumentin «Koronavirusi i ri (Albanisch)» mbi gjendjen aktuale në Zvicër.

Shkarko dokumentin

Më shumë përkitazi me të drejtat dhe obligimet në ueb faqen e Entit Federal për Shëndetësi.

Vaksina e koronës: Mbrohu!

Vaksinimi mbron dhe tregon solidaritet. Unia inkurajon të gjithë ata/ato që munden, të vaksinohen kundër Covid-19.

Pyetje dhe përgjigje mbi vaksinimin

Asnjë nga përgjigjet nuk adreson pyetjen tuaj?

Nëse nuk keni gjetur përgjigje në pyetjen tuaj, ju lutemi ti drejtoheni sekretariatit të Unia në regjionin tuaj.