Horizonte Srpskohrvatskom

Horizonte su novine strankinja i stranaca članova Sindikata Unia. One se štampaju na pet jezika – srpskohrvatskom, albanskom, turskom, portugalskom i španskom jeziku – 7 puta godišnje.

Horizonte izveštava o sindikalnim aktivnostima i sadrži važne informacije o pravima i politici za strance strankinja i stranaca u Švajcarskoj.

2024

2023

2022