Horizonte Shqip

Horizonte është gazetë e Sindikatës Unia për anëtarët Migrant, dhe botohet 7 herë në vit në pesë gjuhë: shqipe, spanjolle, portugeze, turke dhe serbokroate.

Horizonte informon për aktivitetet sindikale, kontratat e punës, zhvillimet rrethë kushteve të punës, politikën e migracionit dhe integrimit dhe ngjarjet në vendlindje.

2024

2023

2022